МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

НЕОПЕРАТИВНА КОРЕКЦИЯ НА НОС С ФИЛЪР – КАКВО КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТ Е НЕОБХОДИМО

ИЗБОР НА ДОЗА ЗА ФИЛЪР ЗА НОС

Количеството филър, необходимо за корекция на нос е индивидуално.

За да се постигне най -добър резултат са необходими 2-3 процедури с интервал от минимум един месец между тях.

В повечето случаи, количество от 1 ml е напълно достатъчно.

Вашият лекар ще оцени индивидуалните особености на лицето ви и ще инжектира най -подходящата доза след подробна анамнеза и статус.

Още статии: