Лечение на стрии с Radiesse

Стриите са вид кожни белези. Непривлекателният вид на стриите може да има значително отрицателно психологическо въздействие върху някои хора.

Стриите са вид кожни белези.

Непривлекателният вид на стриите може да има значително отрицателно психологическо въздействие върху някои хора.

Въпреки че точната им етиология е неизвестна, честотата на стрии често се свързва с бърз растеж, резки промени в теглото и употребата на кортикостероиди.

Следователно те се срещат предимно сред юноши, хора със затлъстяване и бременни жени – до третия триместър приблизително 90% от бременните жени развиват стрии по корема и/или гърдите си.

Стриите обикновено следват линии на разтягане, които са напречни на посоката на най-голямо напрежениена кожата, където тъканта е най-слаба и най-малко способна да издържа на механично натоварване.

Първоначално Стриите са червени (striae rubrae), по-късно стават бели и по-атрофични (striae albae).

Налични са редица различни методи за лечение на стрии обаче висококачествени доказателства за ефективни и дълготрайни терапии са ограничени или липсват.

 

ЛЕЧЕНИЕ НА СТРИИ С RADIESSE – НОВО

 

Радиес е синтетичен филър, съдържащ 30% гладки калциев хидроксилапатит микросфери – (CaHA) с диаметър от 25μm до 45μm, суспендирани в 70% натриев карбоксиметилцелулозен гел-носител.

Калциевият хидроксилапатит е биологичен материал, който повече от двадесет години се използва в ортопедията, неврохирургията, денталната медицина, отоларингологията и офталмологията. Той е основната минерална съставка на костите и зъбите, което го прави безопасен, биосъвместим, биоразградим, нетоксичен и неантигенен т.е. това е естествен продукт, който не съдържа чужди белтъчни молекули – основен алерген за организма.

Радиес се счита както за дермален пълнител, така и за биостимулатор поради способността на калциев хидроксилапатит микросфери – (CaHA) да индуцира неоколагенеза, неоеластогенеза и ангиогенеза – т.е. предизвиква мощна стимулация на фибробластите-клетките на съединителната тъкан за производство на собствен млад колаген. Плътната колагенова мрежа укрепва и подмладява кожата като подобрява състоянието на стриите.

В кожата CaHA от разредения  RADIESSE води до активно, физиологично ремоделиране на извънклетъчния матрикс чрез стимулиране на 2-етапен процес, при който колаген тип I постепенно замества колаген тип III – изключително важен за здравината и еластичността на кожата. Повишеният синтез на еластин, стимулиран от CaHA, също показва активно ремоделиране.

За да се справя както с атрофията на кожата, така и с промяната в цвета на кожата, свързани със стриите, иползвам

Комбинация от подкожни инжекции на 1:1 разреден RADIESSE и  микронидлинг или лазер фраксел.

Как се извършва процедурата

Радиес се разрежда с натриев хлорид в съотношение според типа кожа. така получения разтвор се инжектира по дължината на стриите с много тънка игла.

Процедурата е безболезнена, тъй като продукта съдържа лидокаин.

Непосредствено след процедурата за още по-добър ефект можем да комбинираме с Фраксел лазер или Микронидлинг.

Необходим брой процедури

Поне 2 процедури с интервал 3-4 месеца или повече процедури според тежестта на проблема.

Д-р Данчева - запази час

ОНЛАЙН ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

Резервирайте час при д-р Данчева.