МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Лечение на стрии с Radiesse

Стриите са вид кожни белези.

Непривлекателният вид на стриите може да има значително отрицателно психологическо въздействие върху някои хора.

Въпреки че точната им етиология е неизвестна, честотата на стрии често се свързва с бърз растежрезки промени в теглото и употребата на кортикостероиди.

Следователно те се срещат предимно сред юноши, хора със затлъстяване и бременни жени – до третия триместър приблизително 90% от бременните жени развиват стрии по корема и/или гърдите си.

Стриите обикновено следват линии на разтягане, които са напречни на посоката на най-голямо напрежениена кожата, където тъканта е най-слаба и най-малко способна да издържа на механично натоварване.

Първоначално Стриите са червени (striae rubrae), по-късно стават бели и по-атрофични (striae albae).

Налични са редица различни методи за лечение на стрии обаче висококачествени доказателства за ефективни и дълготрайни терапии са ограничени или липсват.

Лечение на стрии с RADIESSE – НОВО

Радиес е синтетичен филър, съдържащ 30% гладки калциев хидроксилапатит микросфери – (CaHA) с диаметър от 25μm до 45μm, суспендирани в 70% натриев карбоксиметилцелулозен гел-носител.

Калциевият хидроксилапатит е биологичен материал, който повече от двадесет години се използва в ортопедията, неврохирургията, денталната медицина, отоларингологията и офталмологията. Той е основната минерална съставка на костите и зъбите, което го прави безопасен, биосъвместим, биоразградим, нетоксичен и неантигенен т.е. това е естествен продукт, който не съдържа чужди белтъчни молекули – основен алерген за организма.

Радиес се счита както за дермален пълнител, така и за биостимулатор поради способността на калциев хидроксилапатит микросфери – (CaHA) да индуцира неоколагенеза, неоеластогенеза и ангиогенеза – т.е. предизвиква мощна стимулация на фибробластите-клетките на съединителната тъкан за производство на собствен млад колаген. Плътната колагенова мрежа укрепва и подмладява кожата като подобрява състоянието на стриите.

В кожата CaHA от разредения  RADIESSE води до активно, физиологично ремоделиране на извънклетъчния матрикс чрез стимулиране на 2-етапен процес, при който колаген тип I постепенно замества колаген тип III – изключително важен за здравината и еластичността на кожата. Повишеният синтез на еластин, стимулиран от CaHA, също показва активно ремоделиране.

За да се справя както с атрофията на кожата, така и с промяната в цвета на кожата, свързани със стриите, иползвам

Комбинация от подкожни инжекции на 1:1 разреден RADIESSE и  микронидлинг или лазер фраксел.

Радиес се разрежда с натриев хлорид в съотношение според типа кожа. така получения разтвор се инжектира по дължината на стриите с много тънка игла.

Процедурата е безболезнена, тъй като продукта съдържа лидокаин.

Непосредствено след процедурата за още по-добър ефект можем да комбинираме с Фраксел лазер или Микронидлинг.

Поне 2 процедури с интервал 3-4 месеца или повече процедури според тежестта на проблема.