МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Д-р Данчева на „Втори симпозиум и тренинг Radiesse в България“

Втори симпозиум и тренинг – Radiesse в България. 17-18.03.2012, Велинград Д-р Данчева и Д-р Стоилова обучават лекари на техники на инжектиране на Радиес

Още статии: