Д-р Данчева на „Втори симпозиум и тренинг Radiesse в България“

Втори симпозиум и тренинг – Radiesse в България. 17-18.03.2012, Велинград

Д-р Данчева и Д-р Стоилова обучават лекари на техники на инжектиране на Радиес

Д-р Данчева - запази час

ОНЛАЙН ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

Резервирайте час при д-р Данчева.