МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Биопсия от кожа и лигавица (хистология)

Кожна биопсия – метод за изследване на кожата и диагностика на кожния проблем.

Какво представлява биопсията

Изрязване на парченце от кожа или лигавица с цел поставяне на точна диагноза.

1. За изясняване на диагнозата при клинично неясни случаи.
2. Биопсия се взема и при отстраняване на неопластична лезия.
3. При преценка на ефекта от различни терапевтични мероприятия върху хистологично доказан преди това тумор.
4. За пълно документиране на болен от научни съображения или поради административно изискване.

Това е един от рутинните методи за изследване на кожата и в преобладаващата част от случаите е достатъчен за диагностично изясняване на кожния проблем.
Нещо повече, той е задължителен, когато има съмнение за злокачествен процес, автоименни булозни дерматози, заболявания на съединителната тъкан, псориазис, васкулити и др.

Как се прави биопсия от кожа или лигавица

Манипулацията се извършва в амбулаторни условия. Предварително се избира подходяща зона и подходяща кожна лезия /изменена кожа или лигавица/.

Поставя се местна упойка в мястото, което ще бъде изрязано. С помоща на пънч / специален инструмент с кръгла режеща част/ или скалпел се изрязва парченце от кожата. Поставя се във формалин и се изпраща в хистологична лаборатория за изготвяне на хистологичен препарат. Хистологичният препарат се оценява под микроскоп за промените на кожата в дълбочина на кожните й слоеве. Ако лезията е единична може да се ексцизира /изреже/ изцяло и да се изпрати цялата за изследване. Върху кожата остава малка раничка, коята зараства за 7-10 дни.

Още статии: