МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Колко време продължава ефектът на Radiesse™?

От какво зависят резултатите? Какъв е ефектът от лечението?

Индивидуалните резултати са в зависимост от:

♦ възрастта,
♦ типа кожа,
♦ начина на живот и
♦ обмяната на веществата.

И разбира се количеството продукт, което е използвано и площта, която е третирана. Като цяло ефектът от лечението продължава повече от година и половина при повечето пациенти.

Още статии: