Колко време продължава ефектът на Radiesse™?

От какво зависят резултатите? Какъв е ефектът от лечението?

Индивидуалните резултати са в зависимост от:

♦ възрастта,
♦ типа кожа,
♦ начина на живот и
♦ обмяната на веществата.

И разбира се количеството продукт, което е използвано и площта, която е третирана. Като цяло ефектът от лечението продължава повече от година и половина при повечето пациенти.

Д-р Данчева - запази час

ОНЛАЙН ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

Резервирайте час при д-р Данчева.