МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

RADIESSE™ осигурява незабавен обем и лифтинг ефект

Д-р Ася Данчева – Специалист дерматовенеролог. Работи в областта на естетичната дерматология и лазер терапия повече от 15 години.

Д-р Ася Данчева отговаря на въпроси пред списание BEAUTY WOMAN – бр. 25/2012 год.

Какво е приложението на Radiesse™?

Стареенето на кожата е нещо, което се случва независимо от нас и е част от цикъла на живота. Човешкото лице не старее равномерно.
Остаряването причинява загуба на обем, увисване на кожата и поява на бръчки. Radiesse™ е универсален филър за корекция на дълбоки бръчки на лицето, подмладяване на кожата на ръцете и запълване на липсващи обеми.
Radiesse™ е подходящ за корекция на назолабиални гънки, за оформяне и уголемяване на скулите, за запълване на темпоралната област и лифтиране на латералния край на веждите, корекция на марионет-ните линии и менталната гънка, изглаждане контура на брадичката, за запълване на хлътнали бузи, за корекция на носа и висулката на ухото и за подмладяване на ръцете. Radiesse™ не е подходящ за придаване обем на устните, за третиране на глабеларни бръчки и повърхностни периорални и тип „пачи крак” линии.

Какво е съдържанието на Radiesse™?

Radiesse™ е филър за инжектиране, съставен от синтетично произведени гладки микросфери с калциев хидроксиапатит (СаНА) с диаметър от 25μηη до 45цт, суспендирани в натриев карбоксиметилцелулозен гел-носител. Radiesse™ съдържа 30% СаНА, и 70% гел носител. Калциевият хидроксиапатит е биологичен материал, който повече от двадесет години се използва в ортопедията, неврохирургията, денталната медицина, отоларин-гологията и офталмологията. Той е основната минерална съставка на костите и зъбите. Гел-носителят с течение на времето се резорбира. Калциевият хидроксиапатит остава в мястото на инжектиране дълго време като стимулира разрастването на нова съединителна тъкан, богата на колагенови влакна. Това води до под-младяване на кожата, придаване на обем и намаляване на бръчките. Radiesse™ е уникален, патентован продукт.

На каква дълбочина се поставя и колко убождания са нужни, за да се третира цялото лице?

Radiesse™ трябва да се инжектира дълбоко – супрапериостално или субдермално.
Както при всички дермални филъри, дълбочината на инжектиране е от решаващо значение за скоростта на разграждане на продукта. Материал, инжектиран в дермата, се разгражда по-бързо от материал, инжектиран в субдермиса. Radiesse™ не трябва да се инжектира в повърхностните слоеве на кожата.
Продуктът може да се поставя с игла и с канюла. Малкият размер на микросферите позволява поставянето на Radiesse™ с по-тънки игли и канюли. Препоръчителният лумен е 27G или 28G. Използването на канюла позволява да се намали броя на точките на убождане, за да се намали травмирането на кожата и да се увеличи удовлетвореността на пациентите.
Броят на точките на инжектиране зависи om индивидуалните нужди от корекция на едно лице, но ако трябва да се третира цяло лице, те могат да бъдат ограничени до 3-5 убождания на страна.

Cлед колко време се наблюдава ефектът и каква е продължителността на действие?

Radiesse™ осигурява незабавен обем и лифтинг ефект. Уникалното съчетание на калциев хидроксиапатит микросфери и гел-носител води до двоен ефект: незабавен обем и увеличаващ се колагенов синтез, дължащ се на СаНА-индуцираната биостимула-ция. Когато се инжектира в кожата, СаНА води до активиране на фибробластите за производство на собствен колаген. СаНА микро-сферите играят ролята на скеле, около което току-що произведените колагенови нишки се нареждат. Плътната нова колагенова мрежа укрепва дермата. C времето ге-лът се резорбира и се произвежда нов колаген. Редица проучвания са показали, че частици СаНА продължават да стоят на мястото на инжектиране повече от 12 месеца, стимулирайки колагеновия синтез. Постепенно чрез процесите на фагоцитоза микросферите се разграждат до калций и фосфатни йони и се елиминират чрез нормалните процеси на обмяна в организма. Ефектът след третиране с Radiesse™ продължава повече от една година (при някои пациенти до година и половина).

Възможни ли са странични негативни ефекти и какви биха могли да са те?

Многобройни клинични проучвания с повече от 2100 пациенти, проследявани до 52 месеца след апликацията, показват голямата ефективност и много добрата безопасност на Radiesse™. Както и при другите видове дер-мални филъри, някои общи, свързани с инжектирането реакции, могат да се наблюдават и тук. Тези странични ефекти включват зачервяване, посиняване, оток и изтръпване. Те обикновено са леки, до умерени и изчезват няколко дни след приложението. От 2004 година насам е имало само 5 случая на съобщени и потвърдени грануломи след приложението на над 2 000 000 спринцовки в цял свят. Това определя риск от 0,00025%, като в някои от тези 5 случая пациентите са били третирани и с други филъри, което прави трудно да се определи, кой от филърите е довел до образуването на гранулом. Важно е да се отбележи, че образуването на възелчета, особено веднага след инжектирането, не трябва да се бърка с гранулом. Над 2 000 000 спринцовки Radiesse™, поставени по света, с риск от 0,00025% демонстрира отличен профил на безопасност на продукта.

C какви други филъри и апаратура за antiage може да се съчетава?

Radiesse™ може да се комбинира с други филъри, ако продуктите са поставени в различни области. Комбинация на филъри с хиалуроно-ва киселина, като сандвич техника — в една зона, но на различна дълбочина, е възможна в една сесия. Radiesse™ не може да се комбинира с трайни пълнители в една и съща зона.
Radiesse™ може да се комбинира с радиочестота, като е препоръчително да се изчакат 2 седмици между отделните сесии.
RADIESSE™ е особено подходящ за запълване на обеми поради две основни свойства: много по-висок вискозитет и еластичност. Благодарение на по-високия вискозитет, RADIESSE™ остава в мястото, където е инжектиран и не мигрира в околните тъкани. Поради по-голямата си еластичност, RADIESSE™ е в състояние да задържи структурата на кожата в позиция, противодействаща на гравитационните сили и отпускането на кожата. Поради този значителен лифтинг ефект, е необходимо 30% по-малко количество материал, в сравнение с други филъри за постигане на едни и същи козметични резултати.

Още статии: