МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Лаймска болест

Лаймска болест – Lyme disease – Borreliosis -Erythema chronicum migrans

Какво представлява Лаймската болест

Лаймската болест е спирохетна инфекция получена най-често след ухапване от кърлеж, но е възможно заразата да бъде пренесена и от комари.

Лаймска болест

Кой е причинителя на Лаймската болест

Причинител на заболяването е Borrelia Burgdorferi – Gr /-/ спирохета. Преносител на инфекцията са най-често кърлежи от рода Ixodes. Резервоар на инфекцията са гризачите (зайци, мишки), диви кози и сърни, както и някои домашни животни (овце, кози, кучета).

Колко време след ухапване от кърлеж се появяват първите симптоми

Инкубационният период – времето от ухапването от кърлеж до появата на първите симптоми е от 3 до 33 дни.

Лаймска болест – симптоми

Лаймската болест протича циклично – на стадии.

Първи стадий: Типичната му изява е Erythema chronicum migrans, която се открива в 80% от случаите с лаймска болест. Започва с появата на малка еритемна папула или хеморагично петно на мястото на ухапването от кърлежа, около което се оформя еритемна зона, разширяваща се центробежно. Централната част избледнява, а периферният ръб е червен и понякога надигнат. Лезията прилича на пръстен или още я сравняват с биволско око и разширявайки се може да достигне до 40 – 50 см. Този еритемен пръстен се задържа 2-3 седмици, след което изчезва дори и без лечение.

Затова е много важно диагностицирането на Лаймската болест през първи стадий и нейното лечение. Ако лечението се проведе навреме инфекцията се овладява и заболяването не преминава в следващ стадий. Ако се пропусне диагностицирането на Erythema chronicum migrans и тя изчезне, тогава инфекцията преминава във втори стадий, който се развива 2 месеца след началота на заболяването или след ухапването от кърлежа.

Втори стадий: През този период се засяга опорнодвигателния апарат – пациентите се оплакват от болки в ставите, мускули, кости, сухожилия. Типични са неврологичните увреждания – парализи на гръбначно- и черепно-мозъчни нерви, най-чести са лицевите парализи, радикулити, мускулни атрофии, психични смущения. Сърдечните увреждания се появяват внезапно с ритъмни нарушения, по-рядко с миокардит и перикардит.

Трети стадий: След период от няколко месеца или няколко години, ако не се лекува, заболяването преминава в трети стадий. Тук водещи са артрита на големите стави, атрофията но кожата, пораженията на ЦНС, мускулната склероза и др.

Лаймска болест и бременност

Възможно е предаване на инфекцията от майката на плода, което води до аборти, мъртво раждане или малформации.

Как се поставя диагнозата Лаймска болест

На първо място винаги след анамнеза за ухапване от кърлеж трябва да се мисли за Лаймска болест. Типичната кожна проява Erythema chronicum migrans през първи стадий, често се пренебрегва или остава незабелязана от пациентите.

Изследването за Лаймска болест е серологично и при него се търсят антитела в серума на пациентите.

Лаймска болест лечение

Ако бъде хваната навреме през първият стадий, Лаймската болест е напълно лечима.

Лечението се провежда с антибиотици от групата на пеницилина, тетрациклина, азитромицина, цефалоспорини за период от 3 седмици.

Необходими са периодични серологични изследвания през период от 2 месеца за проследяване на титъра на антителата и ефекта от лечението.

 

 

Още статии: