МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Болезнена ли е процедурата по поставяне на дермален филър?

Повечето пациенти намират инжектирането относително безболезнено, но хората възприемат и чувстват болка по различен начин. Какви са вариантите за упойка?

Възможните варианти за упойка са:

1. Локално поставяне на крем преди процедурата на мястото, което ще бъде третирано. Желателно е крема да престои върху кожата поне 30 минути, а върху лигавица или полулигавица 5-10 минути.

2. Инжектиране на лидокаин или друг анестетик /след проба за чувствителност при анамнеза за алергична реакция към анестетици/ в точката на пробождане на иглата на филъра.

3. Използване на филъри предварително смесени с лидокаин.

4. Използване на лед за намаляване на чувствителността на зоната, която ще бъде третирана.

Още статии: