Тестван ли е Radiesse™ и има ли сертификат?

Безопасни ли са продуктите Radiesse?

Да, Radiesse™ е одобрен от органите на ЕС през 2004 г. Има Европейски сертификат CE – сертификат, който е стандарт на Европейския съюз за безопасност на продуктите и доказва, че продуктът е бил оценен от независими органи. Radiesse™ също така е одобрен от FDA (Американската агенция за храни и лекарства) през 2006 г.

Д-р Данчева - запази час

ОНЛАЙН ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

Резервирайте час при д-р Данчева.