МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА  www.drdancheva.com

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право.

С тази цел разработихме нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при обработване на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. С настоящата Политиката, отчитаме неприкосновеността на личността и декларираме полагането на необходимите усилия за защита на обработваните лични данни .

Придържаме се към принципите за защита на Личните Данни в GDPR, които изискват всички Лични Данни:

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Какви данни обработваме, когато посещавате нашия уебсайт?

А. При попълване на формата за контакт или при записване на част за преглед/процедура:

 

Б. Автоматично събирани данни

– IP адрес и данни от сървърни лог-файлове.  Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.

Когато посещавате уеб страницата, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните Log Files.
Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма как лесно да се свържат с конкретно физическо лице тъй като се прилага псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя.

БИСКВИТКИ (Cookie)?

Бисквитки (Cookie): това е количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете бисквитките генерирани от сайтовете чрез опциите на всеки браузър. В някой случаи, липсата на възможност съхранение на бисквитки, може да повлияе на взаимодействието с някой сайтове.

Сайтът ползва бисквитки „от първа страна“. Част от тях са т. нар. „необходими“ бисквитки. За тях не е необходимо съгласието на потребителя, тъй като спадат към групата „необходими“ бисквитки. Те помагат за навигацията между отделните страници на сайта и достъпа до всичките му защитени функционалности. Уебсайтът или приложенията му (напр. за записване на час) не може да функционира правилно без тези “бисквитки”. Други, се ползват за анализаторски цели, за да подобрим и направим по-ефективно съдържанието на нашия сайт.

Наименование Вид Пояснение Времетраене
1 _gat Източник: Google Analytics, анализаторски цели Статистика на прегледите на интернет страницата 10 минути
2 _ga Източник: Google Analytics, анализаторски цели Статистика на прегледите на интернет страницата 2 години
3 __gid Източник: Google Analytics, анализаторски цели Използвана за различаване на посетителите на сайта. 24 часа
4 PHPSESSID Необходима, Цел: повишаване на функционалността на сайта. Записва началния час на вашата сесия в браузъра с цел кеширане и прави уебсайта по-удобен за употреба. До края на сесията на посещението
5 wp_teambooking_session_f2a0fb0f69043c55c7e119463bccf08b Източник: Приложението Team Booking Нужна е за да можете да използвате опцията за запазване на час. 2 дни
 1. На какво основание обработваме данните?

А. За попълнените от Вас данни във формата за контакт и при записване на част ни е необходимо изричното Ви съгласие, без което не може да изпратите въведената информация;

Б. За автоматично събирани данни – IP адрес и данни от сървърен лог файл (дата и час на достъп, име и адрес (URL) на извлечения файл,  уебсайт, от който се осъществява достъп (URL адрес на препращащ сайт), използвания браузър и, ако е приложимо, операционната система на компютъра, както и името на доставчик на интернет връзка) – и чл.6, ал.1, е) от ОРЗЛД, който позволява обработката на лични данни с цел легитимен интерес – защита от незаконосъобразно използване. Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.

В. За данните от бисквитки, също ни е необходимо Вашето съгласие, но имайте предвид, че продължавайки да използвате страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Генерираните бисквитки можете да изтриете от настройките на браузъра си.

 1. С каква цел обработваме данните?

А. за попълнените от Вас данни във формата за контакт: с цел да можем да отговорим на Вашето запитване и да идентифицираме от кого произхожда то. За попълнените данни при записване на час: с цел да запазим конкретния час лично за вас, да потвърдим, че заявката е получена и да можем да се свържем с вас, в случай на непредвиден ситуации – напр. наложителност за промяна на записания час.

Б. За автоматично събирани данни – с цел откриване и предотвратяване на измами и неоторизиран достъп до системата и за гарантиране на сигурността на системите на Администратора.

В. За данни от бисквитки – подобряване работата на сайта, статистика и анализ.

 1. Автоматизирано вземане на решения.

Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на  лични данни за  оценяване на  определени лични  аспекти, свързани с  физическо лице,  и  по-конкретно за анализиране или  прогнозиране на  аспекти, отнасящи се  до  изпълнението на  професионалните задължения на  това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 1. Срок на съхранение.

Данните от изпратените от Вас запитвания се пазят до обработването им и най-много в срок до 1 месец след изпращането им. Информацията, която сте предоставили при записване на час през уебсайта, се пази до 3 месеца, след датата на прегледа/процедурата.

 

 

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА.

 

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да искате информация за това как използваме вашите данни и да Ви бъде предоставено копие от информацията за Вас, която съхраняваме.
 2. Право на коригиране на данните – напр. подадени неточно, непълно или претърпели промяна след изпращане на първоначалната информация.
 3. Право на изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“)
 4. Право на ограничаване обработването на личните данни, свързани с вас.
 5. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“).

6.Право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас.

 1. Право на жалба до надзорен орган, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в Р България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

 

Упражняването на правата Ви, описани по-горе се осъществява безплатно. Единствено в случай, че исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът си запазва правото:

 

 

Администратор:             

Д-р Ася Ангелова Данчева-Атанасова, Булстат: 202629232,

ЛЕКАР,

email: dancheva.dr@gmail.com; Телефон: +359 894 33 96 96

Адрес за контакти: София 1618

ул.“Бяло поле“ 3

Бизнес Център Комфорт, ет. 2, офис 6