ЛИМФЕН ДРЕНАЖ – 50 лв. 50 мин

За дрениране и подобряване на лимфния кръвоток.

Мануалният лимфен дренаж представлява комплексна противозастойна терапия, имаща за задача да подобри и/ или възстанови смутеното лимфообръщение, чрез направляване на лимфната течност в желана посока.

 

 

Показания за мануалният лимфен дренаж

– Увеличава се образуването на лимфна течност
– Стената на лимфните капиляри се разтяга
– Засилва се лимфната моторика
– Неразтворимите частици в лимфата бързо се придвижват и разграждат
– Увеличават се левкоцитите в лимфата и транспорта на лимфоцитите

МЛД се предписва от лекар.

 

 

 

 

Противопоказания

декомпенсирана сърдечна недостатъчност
тежък кардиален едем на крайници
наличие на възпалителни процеси от микробиологично естество
активен злокачествен процес
разширени вени
тежки тъканни увреди след лъчелечение
болезнен липоедем.

Лимфен дренаж – Цена цялостен 50 лв. 50минути
Лимфен дренаж – Цена частичен 25 лв. 25 минути

Д-р Данчева - запази час

ОНЛАЙН ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

Резервирайте час при д-р Данчева.