МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Кюретиране на молуски

Молуските са малки, надигнати „туморчета” с големина на просено или лещено зърно, отделно стоящи или сгрупирани с перловиден цвят и хлътнал център приченени от ДНК вирус.

Най-успешното лечение е кюретирането на всяко туморче.

Кюретирането се извършва от квалифициран лекар със специален стерилен инструмент– кюрета и представлява едно по-силно одраскване.

Важно е при кюретирането да се извади цялото „туморче”.