МЦ Дерма София - ул."Бяло поле"№3, Бизнес Център Комфорт - ет. 2

Хайфу лифтинг – информирано съгласие

Важно е да бъдете информирани преди всяка процедура. Запознайте се внимателно с формата за информирано съгласие преди процедура УЛТРАЗВУКОВ ЛИФТИНГ.

HIFU ЛИФТИНГ
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Преди да вземете решение за лифтинг с DOUBLO-S™, моля внимателно прочетете информацията по-долу.
За всякакви допълнителни въпроси, моля обръщайте се към Вашия лекар.
Вашият лекар Ви е препоръчал процедура за лифтинг на лице или стягане на тяло с високочестотен фокусиран ултразвук. Процедурата е известна още и под името ХАЙФУ – от английското съкращение на процедурата HIFU ( High Intensity Focused Ultrasound).
Процедурата ще бъде изпълнена с апарата DOUBLO-S™, производство на фирмата HIRONIC – Корея. Този апарат е медицинско изделие от клас II a.
Процедурата трябва да се извършва от или под надзора на лекар.

Устройството DOUBLO-S™ доставя малки количество високочестотна фокусирана ултразвукова енергия (ХАЙФУ) в кожата. Термичният ефект от ХАЙФУ води до формиране на нов колаген. Информиран/информирана съм, че по време на процедурата е възможно да изпитам усещане за дискомфорт, когато ХАИФУ се доставя в кожата. Както след повечето медицински процедури са възможни нежелани реакции. Процедурата е свързана с известни рискове. Непосредствено след лифтинга с DOUBLO-S™ е възможно зачервяване или леко подуване на кожата в определени зони, което може да продължи два или повече часа. Може да се усеща и свръхчувствителност на кожата или изтръпване в третираните зони за няколко часа след процедурата. Възможни са временни нежелани реакции, които включват, но не се ограничават със синини и намалена тактилна чувствителност. Те обикновно са умерени и отшумяват за няколко дни. Съществува и много малка вероятност от нараняване на моторен нерв.

Беше ми разяснено, че резултатите при различните пациенти се различават и че в редки случаи резултатите не са видими непосредствено след процедурата.
Беше ми разяснено, че процедурата не е подходяща за всякакви възрастово обусловени състояния на повърхността на кожата.
С настоящето потвърждавам, че ще направя всичко възможно да спазвам указанията на лекаря преди, по време на и след терапията.
Разбирам, че е важно да съблюдавам препоръките и да се явявам на проследяващи прегледи с цел постигане на оптимален резултат.
Беше ми обяснено за процедурата и възможните странични реакции и получих изчерпателни отговори на всички въпроси, които зададох.
Разбирам, че целта на терапията е лифтинг на кожата на лицето или стягане на кожата на тялото. Възможно е резултата да не отговаря на моите очаквания.
С подписа си потвърждавам, че личните ми данни, както и известната ми информация за медицинското ми състояние е напълно достоверна.
Медицинското ми състояние беше обсъдено и бяха отхвърлени възможни противопоказания. Потвърждавам, че всеки един от въпросите ми беше обсъден и получих изчерпателна информация за ефекта, терапевтичния метод и възможните странични реакции. С настоящото потвърждавамм, че искам да се подложа на процедура с високочестотен фокусиран ултразвук за лифтинг на лице/ стягане на тяло и упълномощавам

Д-р……………………………………………………………………………………………………
да извърши тази процедура
ИМЕ ФАМИЛИЯ………………………………………………………………………………….
ПОДПИС …………………….

Още статии: